functionalism

functionalism
funkcionalizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinės integracijos teorija, teigianti, kad dėl didėjančios valstybių ekonominės ir socialinės tarpusavio priklausomybės turėtų būti steigiamos specializuotos, konkrečioms funkcijoms atlikti skirtos tarptautinės agentūros, turėsiančios vykdyti tas valstybių vyriausybių funkcijas ir darbus, kurių šios nebepajėgia atlikti. Teorijos autoriumi laikomas D. Mitrany. Pasak jo, ilgainiui, naujoms agentūroms sėkmingai (arba sėkmingiau negu valstybių vyriausybėms) veikiant, turėtų didėti politinė jų reikšmė, silpnėti vyriausybių politiniai, ekonominiai ir ideologiniai prieštaravimai bei vyriausybių vaidmuo visuomenės gyvenime. Veikiančioms agentūroms turėtų būti perduodami vis nauji įgaliojimai, steigiamos naujos reikalingos agentūros ir institucijos. Palaipsniui integracijai „įsiliejant“ (angl. spill-over) į kurias nors funkcijas vykdančias tarptautines agentūras galėtų susiformuoti pasaulinė vyriausybė ir pasaulinė valstybė; ji taptų patikimu gerovės ir taikos garantu. atitikmenys: angl. functionalism

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Functionalism — may refer to:* Functionalism (architecture) * Functionalism (philosophy of mind) * Functionalism versus intentionalism (Holocaust history) * Functionalism (psychology)In social sciences:* Functionalism (sociology), or Structural functionalism *… …   Wikipedia

  • funcţionalism — FUNCŢIONALÍSM s.n. Curent în arhitectura secolului al XX lea, care are în vedere în primul rând necesitatea corespondenţei dintre formă şi funcţie, astfel încât aceasta din urmă să fie determinantă. [pr.: ţi o ] – Din fr. fonctionnalisme (după… …   Dicționar Român

  • functionalism — n. 1. a psychology based on the assumption that all mental process are useful to an organism in adapting to the environment. [WordNet 1.5] 2. any doctrine that stresses utility or purpose. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • functionalism — UK US /ˈfʌŋkʃənəlɪzəm/ noun [U] HR ► the idea that products, organizations, etc. should be designed to be practical and useful: »The new anti consumers are shunning supermarket functionalism in favour of local traders and farmers markets …   Financial and business terms

  • functionalism — 1914 as a term in social sciences; 1930 in architecture; from FUNCTIONAL (Cf. functional) + ISM (Cf. ism). Related: functionalist …   Etymology dictionary

  • functionalism — [fuŋk′shə nəl iz΄əm] n. 1. the theory or practice in art, architecture, and design that the structure or design of anything should be strongly related to its function 2. the social theory which holds that a society s beliefs, behavior, social… …   English World dictionary

  • functionalism — In the philosophy of mind, functionalism is the modern successor to behaviourism . Its early advocates were Putnam and Sellars, and its guiding principle is that we can define mental states by a triplet of relations: what typically causes them,… …   Philosophy dictionary

  • functionalism — /fungk sheuh nl iz euhm/, n. 1. (usually cap.) Chiefly Archit., Furniture. a. a design movement evolved from several previous movements or schools in Europe in the early 20th century, advocating the design of buildings, furnishings, etc., as… …   Universalium

  • functionalism — structural functionalism …   Dictionary of sociology

  • functionalism — [[t]fʌ̱ŋkʃənəlɪzəm[/t]] N UNCOUNT Functionalism is the idea that the most important aspect of something, especially the design of a building or piece of furniture, is how it is going to be used or its usefulness. [TECHNICAL] Derived words:… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”